Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestShare on LinkedInPrint this page

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del web terraenlla.com (d’ara endavant “el web”) propietat de Mª Teresa Hernández Sahagún, NIF 39370601Y, autònoma professional amb domiciliació fiscal al C/ Sebastià Joan Arbó, 4 Tortosa. La utilització per part del client dels serveis de la botiga d’internet de Terra Enllà pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Terra Enllà al mateix moment de l’ordre de compra. Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra.

1.ÀMBIT DEL CONTRACTE

Les presents Condicions Generals de Compra s’apliquen a la venda de tots els articles de Terra Enllà a través de la seva pàgina web, a consumidors als qui se’ls pugui lliurar comandes a Espanya, excloent Canàries, Ceuta i Melilla. Aquest lloc web es dirigeix exclusivament a un públic major de 18 anys. Terra Enllà es reserva el dret a cancel·lar el compte d’accés d’un client si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d’aquest servei.

2.LÍMIT DE COMPRA

Per raons de seguretat, no poden realitzar-se compres superiors a 1.500€ ni amb més de 40 articles per comanda.

3.PREU

Els preus aplicables són els indicats a la pàgina web en la data de la comanda. Els preus apareixen detallats en cada article i inclouen l’I.V.A (Impost sobre Valor Afegit). L’import de les despeses d’enviament s’indica al client de manera desglossada al moment en què realitzi la comanda, podent optar per diferents formis d’enviament.

4.PAGAMENT

El pagament es realitzarà finalitzat el procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització del mateix. En cap cas es podrà realitzar el pagament amb posterioritat. No s’admet el pagament mitjançant procediments diferits tals com enviament contra reemborsament, pagaments en xec, així com tampoc amb el Sistema PayPal. En qualsevol cas, l’elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra en la pantalla corresponent. El client ha de notificar a Terra Enllà qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per les compres o en la transferència bancària, mitjançant email – terraenlla.guiatges@gmail.com – o via telefònica – 636 67 99 69 – , en el menor termini possible perquè Terra Enllà pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comportin el rebuig de cert tipus d’operacions. Terra Enllà no és responsable de l’aplicació d’aquest tipus de polítiques de seguretat.

5.LLIURAMENT

El procés de lliurament s’iniciarà una vegada rebut l’import del producte, que, en cas de transferència bancària pot trigar un dia o més (dies no hàbils). El termini de lliurament està subjecte a les característiques establertes per cada tipus d’enviament (Paquet Premium i Estàndar), triat pel client, i el compliment dels seus terminis per part de Correus, empresa responsable del lliurament de comandes..El lliurament de les comandes es realitzarà a l’adreça que indiqui el client atenent a les següents característiques:

 • 5.1 Enviament a domicili:

Paquet Premium i Paquet Estàndar: El client haurà d’abonar les despeses de transport en compres independentment de l’import de la compra.

L’adreça indicada pel client podrà ser un domicili particular, un lloc de treball o qualsevol altra adreça que s’indiqui. No és necessari que l’adreça de facturació i l’adreça d’enviament coincideixin. El nostre proveïdor de transport, Correus, enviarà un email indicant la posada en marxa de l’enviament.  El lliurament porta associat dos intents i permanència a l’Oficina de Correus durant 15 dies naturals des de l’endemà a la data de l’avís.

6.CANVIS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Existeixen diferents procediments per a la realització de canvis, devolucions i desistiments.

 • Canvi: es considera canvi la substitució pel mateix producte en un altre color i/o talla.
 • Devolució: per causa d’una tara, defecte, recepció d’un producte erroni o un altre motiu diferent als anteriors.
 • Desistiment: originada per decisió del client.

COMANDES LLIURADES a PENÍNSULA I BALEARS

 • CANVIS:
  • Condicions: Es disposa de quinze dies des de la recepció del producte/s per realitzar un canvi.
  • Cost: Els canvis no tenen cap cost econòmic per al client. En cas que, per qualsevol motiu, el sistema de Correus li obligués a abonar la quantitat d’enviament, seria reemborsada per Terra Enllà a l’usuari per transferència bancària, prèvia petició, sense cap cost.
  • Procediment: L’usuari ha de posar-se en contacte amb Terra Enllà a través del telèfon 636 67 99 69 o a través del correu electrònic, terraenlla.guiatges@gmail.com, i se li indicarà els passos a seguir per al canvi del producte.

 

 • DEVOLUCIONS:
  • Condicions : Es disposa de quinze dies des de la recepció del producte/s per realitzar la devolució.
  • Cost: Les devolucions no tenen cap cost per al client. Terra Enllà reemborsarà l’import corresponent, incloent les despeses d’enviament del lliurament inicial sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la devolució. La devolució es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar. No obstant això, Terra Enllà podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que s’hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. En cas que per qualsevol motiu el sistema de Correus li obligués a abonar la quantitat d’enviament, aquesta seria reemborsada per Terra Enllà a l’usuari per transferència bancària, prèvia petició, sense cap cost.
  • Procediment: L’usuari ha de posar-se en contacte amb Terra Enllà a través del telèfon 636 67 99 69 o a través del correu electrònic, terraenlla.guiatges@gmail.com, i se li indicarà els passos a seguir per al canvi del producte.

 

 • DRET DE DESISTIMENT:
  • Condicions: Es té dret a desistir del contracte sense necessitat de justificació, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte.
  • Cost: El desistiment no té cap cost per al client. Terra Enllà reemborsarà l’import corresponent, incloent les despeses d’enviament estàndar del lliurament inicial sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment. El reemborsament es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar. No obstant això, Terra Enllà podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que hagis presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. En cas que per qualsevol motiu el sistema de Correus li obligués a abonar la quantitat d’enviament, aquesta seria reemborsada per Terra Enllà a l’usuari per transferència bancària, prèvia petició, sense cap cost.
  • Procediment: L’usuari ha de posar-se en contacte amb Terra Enllà a través del telèfon 636 67 99 69 o a través del correu electrònic, terraenlla.guiatges@gmail.com, i se li indicarà els passos a seguir per al canvi del producte.

 

7.DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Si es produeixen incidències pel que respecte al seu subministrament o si no queden productes en estoc, el client serà informat immediatament i es procedirà al reemborsament de l’import del producte o productes sense estoc. Terra Enllà reemborsarà l’import corresponent sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals. El reemborsament es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar. Les dades de disponibilitat d’estoc a la botiga on line són orientatius i poden variar.

8.GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

La garantia ofertada és la que s’estableix en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

9.ATENCIÓ Al CLIENT

Per a qualsevol dubte, suggeriment, consulta o reclamació sobre la botiga online, l’usuari pot dirigir-se a Terra Enllà a través de telèfon 636 67 99 69 o correu electrònic: terraenlla.guiatges@gmail.com

10.MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Terra Enllà es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals de Compra. Cap modificació afectarà a les comandes que ja estiguin en curs.

11.FORÇA MAJOR

El compliment per Terra Enllà de la totalitat o de part de les seves obligacions serà suspesa en cas que sobrevingui un cas fortuït o de força major que impedeixi o retardi el compliment. Seran considerats com a tals, en particular, sense que aquesta llista sigui limitativa: la guerra, els motins, la insurrecció, els disturbis socials, les vagues de qualsevol naturalesa i els problemes de subministrament no imputables a Terra Enllà. Terra Enllà informarà al client dels fets succeïts dins els set dies posteriors a la seva successió. En cas que aquesta suspensió es perllongui més enllà d’un termini de quinze dies, el client tindrà llavors la possibilitat de rescindir la comanda en curs i es procedirà llavors al seu reemborsament en les condicions previstes en el punt 6 de les presents Condicions Generals de Compra.

12. LLEI APLICABLE I JURIDISCCIÓ

Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació catalana i espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del client.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals seran tractades per Terra Enllà amb la finalitat de gestionar la compra on line, i si així es desitja, per mantenir informat de les activitats realitzades. Per tant, la base legal del tractament és el consentiment de l’usuari, sent el mateix necessari per poder-li prestar els serveis esmentats. No es prendran decisions de forma automatitzada sobre les dades personals del client.Les dades es tractaran mentre no es revoqui el consentiment de l’usuari. Una vegada els mateixos deixin de ser necessaris, es conservaran degudament bloquejats únicament als efectes de complir amb les obligacions legals o contractuals que siguin aplicables, i en tot cas, per un període màxim de dos anys.

L’afectat pot exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com retirar el seu consentiment, dirigint-se a terraenlla.guiatges@gmail.com . Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.